Filter

Bytt filter og invester i et sunnere inneklima og bedre luftkvalitet

For å sikre tilførsel av ren og frisk luft innendørs, er det viktig å skifte filtrene i ventilasjonsaggregatet når de er nedsmussede.

Nedsmussede filter kan føre til:

  • Økt luftmotstand i filteret
  • Redusert ytelse i aggregatet
  • Tilsmussing av aggregatet
  • Fuktskader i bad
  • Redusert kvalitet på inneluft
  • Fare for bakterievekst i filteret

Filter har begrenset levetid. For filterskift-intervall anbefales det å se i FDV-dokumentasjon for ditt anlegg. På generelt grunnlag skal filter byttes minimum én gang i året.  I områder med mye partikler og forurensninger bør filter byttes vår og høst.

Våre filter leveres med riktige spesifikasjoner angitt av produsent. På denne måten vil du opprettholde garanti på ditt ventilasjonsaggregat.

Med et filterabonnement passer vi på når det er tid for deg å bytte. Da kommer filtersett i posten og faktura på mail!
For å opprette et filterabonnement kontakt oss her