Filter

Bytt filter og invester i et sunnere inneklima og bedre luftkvalitet

For å sikre tilførsel av ren og frisk luft innendørs, er det viktig å skifte filtrene i ventilasjonsaggregatet når de er nedsmussede.

Nedsmussede filter kan føre til:

  • Økt luftmotstand i filteret
  • Redusert ytelse i aggregatet
  • Tilsmussing av aggregatet
  • Fuktskader i bad
  • Redusert kvalitet på inneluft
  • Fare for bakterievekst i filteret

Filter har begrenset levetid. Vi anbefaler å bytte filter en gang i året. I områder med mye partikler og forurensninger skal filter byttes vår og høst.

Med et filterabonnement får du automatisk tilsendt filter. For å opprette et filterabonnement kontakt oss her

Du kan også kjøpe et enkelt filtersett i nettbutikken. 

Vi leverer bare originalfilter til våre kunder, med dette opprettholdes garantien på ditt ventilasjonsaggregat.