Filter

Filter har begrenset levetid.vi anbefaler å bytte filter en gang i året,I områder med mye partikler og forurensninger skal filter byttes vår og høst.

For å sikre tilførsel av ren, frisk luft innendørs, er det viktig å skifte filtrene i ventilasjonsaggregatet når de er nedsmussede.

Nedsmussede filter kan føre til:

  • Økt luftmotstand i filteret
  • Redusert ytelse i aggregatet
  • Tilsmussing av aggregatet
  • Fuktskader i bad
  • Redusert kvalitet på inneluft
  • Fare for bakterievekst i filteret

Vi leverer bare orginalfilter til våre kunder, med dette opprettholdes garantien på ditt ventilasjonsaggregat.