Aggregat som passer til større eneboliger mindre næringsbygg

entilasjonsaggregater passer godt til større eneboliger og mindre næringsbygg. Ventilasjonsaggregat har høyeffektiv roterende varmegjenvinner og lavenergivifter. Ventilasjonsaggregatene gir et svært godt inneklima og reduserer varmekostnader.