Komplett pakke

Ved prisforespørsel på komplett pakke må du ha tegninger over din bolig klar. Med et godt tegningsunderlag kommer en god og korrekt prosjektering/leveranse.

Det er viktig at tegningene er tydelige. Legg ved tekst som forteller hvor du ønsker aggregat plassert (hvilket rom, tak/vegg). Dersom du har ønsker til hvor i boligen kanalene skal plasseres må dette utredes i tekst, eller komme tydelig frem på tegning. 

Når du vurderer føringsvei for kanaler kan du ta med i beregningen at tilluft tilføres rom beregnet for opphold (stue, spisestue, soverom o.l.). Avtrekk gjøres fra alle boligens våtrom, kjøkken, samt rom som ikke er beregnet for opphold (f.eks. innvendig bod).

For et godt ventilasjonsresultat er det viktig å sikre god gjennomstrømning av luft mellom rom. Dette kan gjøres ved overstrømningsventiler/-rister i dører eller vegg, eller ved å benytte flat terskel.

Etter prisforespørsel vil det ta 2-5 virkedager før vi kommer med et pristilbud basert på tegning som er innsendt til oss.

Ved bestilling av komplett pakke vil du motta: - Prosjektering av ventilasjon ihht. teknisk forskrift - Leveres med tydelig montasjetegning i 2D samt 3D. Du vil bli bedt om å godkjenne tegning, og har mulighet til å få denne revidert en gang.
                                                                         - Ventilasjonsanlegg (luftbehandlingsaggregat) tilpasset ditt behov
                                                                         - Deler for montasje (Rør, bend, lydfeller, ventiler, skruer, opphengsbånd, isolasjon v/behov, m.m.)

Ditt anlegg blir også trykkfallsberegnet, slik at du selv kan innregulere luftmengder basert på ventil-innstillinger som oppgitt i tegning.

 

 

 

 

Det gjøres oppmerksom på at ved søknad om Enova-støtte til installasjon av balansert ventilasjon i eksisterende bolig, skal montasjen være utført av personer med nødvendig utdanning og autorisasjon.

Inneklima-Norge.no er driftet av ventilasjonentreprenør Hordavent AS. Vi kan på forespørsel gi tilbud på montasje av materiell kjøpt via nettbutikken. Dette gjelder bare til kunder lokalisert i vest-norge. For øvrige kunder som ønsker våre produkter montert anbefales det å ta kontakt med lokalt montasjefirma.