Flexit

Flexit filter

Det å bytte filter er å investere i et sunnere inneklima og bedre luftkvalitet.
Her finner du svarene på hvorfor det er så viktig og hvor ofte det må byttes.

Ventilasjonsaggregatet skal ikke brukes uten filter. Det er viktig å bruke filter med korrekte spesifikasjoner angitt av produsent av ditt ventilasjonsaggregat. Dersom feil type filter benyttes kan dette forrige ditt inneklima og din produktgaranti for ventilasjonsaggregat.

Hvorfor må det byttes filter?

Et filter som ikke byttes vil etter hvert bli tett av forurensing/partikler i luften. Tette filter vil medføre at ventilasjonskapasiteten reduseres, samtidig som energibruken til transport av ventilasjonsluft øker. Redusert ventilasjon kan medføre fare for helsemessige plager og bygningsmessige skader. Et forurenset tilluftfilter kan dessuten redusere kvaliteten på tilluften.

Hvor ofte skal man bytte filter?

Dette avhenger av forurensningsgraden i luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang i året, fortrinnsvis på høsten etter pollensesongen. I områder med mye støv og forurensning bør filtrene skiftes vår og høst.

For å tegne filterabonnement kontakt oss her.

Filter kan avvike fra produktbilde.