Flexit

Ventilasjonsaggregatet skal ikke brukes uten filter. Det er viktig å bruke Flexit originalfilter. Dersom du bruker et annet filter enn Flexits originalfilter, er det ikke sikkert at ventilasjonsaggregatet vil fungere som det skal. Flexit er derfor ikke ansvarlig for eventuelle funksjonsfeil. Tette filter kan redusere varmegjenvinning i ventilasjonsaggregatet samt forårsake fuktskader. Vær oppmerksom på at en reklamasjon kan avslås dersom du bruker et annet filter enn Flexit originalfilter. 

Hvorfor må det byttes filter?

Et filter som ikke byttes vil etter hvert bli tett av forurensing/partikler i luften. Tette filter vil medføre at ventilasjonskapasiteten reduseres, samtidig som energibruken til transport av ventilasjonsluft øker. Redusert ventilasjon kan medføre fare for helsemessige plager og bygningsmessige skader. Et forurenset tilluftfilter kan dessuten redusere kvaliteten på tilluften.

Hvor ofte skal man bytte filter
Dette avhenger av forurensningsgraden i luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang i året, fortrinnsvis på høsten etter pollensesongen. I områder med mye støv og forurensning bør filtrene skiftes vår og høst.

Spør oss om filterabonnement ved å sende mail til: post@inneklima-norge.no