Systemair

Systemair filter

Ditt Villavent SAVE-aggregat krever lite vedlikehold. Det viktigste er å bytte filter iht. anbefalte intervaller. Det finnes mange filter på markedet, og du må benytte et filter med riktige spesifikasjoner og tilfredsstillende kvalitet. Våre filter er tilpasset ditt aggregat, med riktige spesifikasjoner mht. krav til luft-filtrering og energibruk. På den måten kan du være trygg på at anlegget leverer den luftmengde, luftkvalitet og energieffektivitet som vi har lovet deg.

Hvorfor må det byttes filter?

Et filter som ikke byttes vil etter hvert bli tett av forurensing/partikler i luften. Tette filter vil medføre at ventilasjonskapasiteten reduseres, samtidig som energibruken til transport av ventilasjonsluft øker. Redusert ventilasjon kan medføre fare for helsemessige plager og bygningsmessige skader. Et forurenset tilluftfilter kan dessuten redusere kvaliteten på tilluften.

Hvor ofte skal man bytte filter?

Dette avhenger av forurensningsgraden i luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang i året, fortrinnsvis på høsten etter pollensesongen. I områder med mye støv og forurensning bør filtrene skiftes vår og høst.

For å tegne filterabonnement kontakt oss her.

Filter kan avvike i forhold til produktbilde.