Inneklima

Sunt inneklima med balansert ventilasjon

Hjemmet er der man tilbringer mest tid, og totalt tilbringer mange av oss så mye som 90% av tiden innendørs.
Å holde kontroll på sitt inneklima er av viktighet ikke bare med hensyn på komfort, men også med tanke på helse!

 

Dårlig ventilasjon kan føre til forskjellige helseplager 

De fleste vet at kvaliteten på luften vi puster inn har en direkte påvirkning på vår helse og velvære. Det kan påvirke oss gjennom:

  • Konsentrasjonsproblemer
  • Hodepine
  • Unormal tretthet
  • Kvalme
  • Hud- og slimhinneirritasjon
  • Luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner i luftveiene feks. allergi, astma og kols
  • Forverring av luftveisinfeksjoner

Hvorfor balansert ventilasjon?

Grunnprinsippet for balansert ventilasjon er at forurensninger, avgasser og fuktighet føres ut av huset og frisk filtrert luft tilføres.
Dette sikrer et sunt og godt inneklima i alle rom, året rundt.

Ikke bare vil man få helsegevinst av av et godt inneklima, men med varmegjenvinnende balansert ventilasjon vil man også redusere kostnadene forbundet med oppvarming.
Et ventilert rom er behagelig å oppholde seg i, og luften føles ikke tett og innestengt. Med god ventilasjon i boligen reduseres også risikoen for kondens som kan lede til mugg og råte. 

Inneklima-Norge har fokus på våre kunder og kan bistå med rådgivning for å finne den optimale inneklimaløsningen og de riktige produktene for deg.
Vi har også enkle løsninger slik som romventilator og miniventilasjon som tilpasses enkeltrom, og medfører mindre bygningsmessige inngrep.
Hvis du ønsker en komplett løsning har vi balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning tilpasset din bolig.

Bestill i nettbutikken, eller kontakt oss så hjelper vi deg gjerne.

 

Mer informasjon om inneklima og ventilasjon på Norges Astma- og Allergiforbund sin hjemmeside.

 

Prosessventilasjon:

For bedrifter er det ikke bare krav til et godt inneklima generelt, men også i forbindelse med emisjoner forbundet med produksjon og arbeider.
For mange vil det riktige være å benytte seg av ventilasjonsentreprenører for en helhetlig løsning. 
De som har henvendelser rundt enkeltprodukter eller løsninger er det bare å ta kontakt!