Ergovent Designventil

Endelig er de her! Disse ventilene gir deg et eksklusivt utseende i din bolig.

Ventilen er produsert i gips, og sparkles/pusses inn i taket for en sømløs installasjon. Ventilen males så i ønsket farge. 

Denne har smarte løsninger som dybdestopp for gips, magnetinnfestning av senterplate samt medfølgende strupeskiver for regulering av luftmengder. Det medfølger også sikkerhetsvaier for senterplate, selv om magnetene er dokumentert og testet for 20kg+ ved vertikal belastning på senterplate.
OBS! Ved veggmontasje kan senterplate skli noe ut av posisjon. Det anbefales derfor ikke veggmontasje av disse. 

Grunnet ventilens utforming vil denne gi nedadrettet luftstrøm ved bruk som tilluftsventil. Dette hensyntas ved plassering av ventil. Det medfølger steg for steg montasjebeskrivelse som gir enda enklere montasje. 

For de kunder som har enda større krav til nøyaktiv regulering av luftmengde og/eller ytterligere støyredusering ved høye kanaltrykk kan det benyttes plenumskammer som tilbehør. Strupeskive vil da utgå. Plenumskammer finner du som valgfritt tilbehør.