Sentralstøvsuger

  • Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker, og forskning viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer utendørs og innendørs.
  • Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Derfor trenger vi økt fokus på hvordan vi kan sikre godt inneklima i norske bygg. Slik kan vi forebygge sykdom og hindre at de som allerede er syke, ikke får økte helseplager.
  • Arbeidstilsynets publikasjon «Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen :»»Støvsuging med tradisjonelle støvsugere kan gi problemer ved at finstøv, gasser og lukter passerer filteret og blåses ut i rommet. Oppvarming av luften som kjøler motoren antas å kunne forverre reaksjonene på grunn av omdanning og avspalting (svidd støv). Sentralstøvsuger er et godt alternativ, men også enkelte støvsugere med gode filtersystemer kan være akseptable forutsatt godt vedlikehold.»